• info@rvpontos.nl

Contributie op jaarbasis

De contributie op jaarbasis (verenigingsjaar 2019-2020) is als volgt:

Leeftijdscategorie Leeftijd Contributie
Jeugd t/m 13 jaar € 159,-
Junioren 14 t/m 17 jaar € 170,-
Senioren vanaf 18 jaar € 233,-
2e Senior op hetzelfde woonadres vanaf 18 jaar € 207,-
Gezinstarief maximaal € 610,-

De leeftijd die u op 1 januari van het lopende jaar heeft, is de leeftijd die wordt gehanteerd voor het bepalen in welke categorie u valt.

Naast de contributie is er een entreegeld:

  • Voor Senioren eenmalig € 60
  • Voor overigen eenmalig € 30

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober in het daarop volgende jaar. Indien u gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt u naar rato (op maandbasis).

Afgezien van contributie (en eenmalig het entreegeld) kunnen de kosten van roeien laag zijn. Er is geen speciale kleding nodig (redelijk nauwsluitende sportkleding en flexibele schoenen). Het roeimateriaal van de vereniging wordt gebruikt. Zodra wordt meegedaan aan (landelijke) wedstrijden of tochten, is een clubtenue nodig. Meer ervaren roeiers maken veelal gebruik van speciale roeikleding.

Tekst

De gang van zaken