pontos-logowapen-900x250

Contributie

 

 

Lidmaatschap

De contributie op jaarbasis (verenigingsjaar 2023-2024) is als volgt:

Leeftijdscategorie Leeftijd Contributie 2023-2024
Jeugd t/m 13 jaar € 193
Junioren 14 t/m 17 jaar € 206
Senioren vanaf 18 jaar € 282
2e senior op hetzelfde woonadres vanaf 18 jaar € 251
Gezinstarief maximaal € 740
Student € 206

 

De leeftijd die u op 1 januari van het lopende jaar heeft, is de leeftijd die wordt gehanteerd voor het bepalen in welke categorie u valt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober in het daarop volgende jaar. Indien u gedurende het verenigingsjaar lid wordt, betaalt u naar rato (op maandbasis).

Uw lidmaatschap wordt telkens met 1 jaar verlengd, tenzij u uw lidmaatschap uiterlijk één maand voor afloop van het lopende verenigingsjaar (dus uiterlijk 30 september) opzegt. Bij opzegging minder dan één maand voor afloop van het lopende verenigingsjaar, bent u uw contributie ook in het opvolgende verenigingsjaar verschuldigd.

Inschrijfgeld

Naast de contributie is er een inschrijfgeld:

Voor Senioren eenmalig € 60
Voor overigen eenmalig € 30

Overige kosten

Afgezien van contributie (en het eenmalige inschrijfgeld) kunnen de kosten van roeien laag zijn. Er is geen speciale kleding nodig (redelijk nauwsluitende sportkleding, felgekleurd shirt/jas en flexibele schoenen). Het roeimateriaal van de vereniging wordt gebruikt. Zodra wordt meegedaan aan (landelijke) wedstrijden of tochten, is een clubtenue nodig. Meer ervaren roeiers maken veelal gebruik van speciale roeikleding.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Neem contact op via het contactformulier of het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

Handige links

Zoeken

Recente reacties

Leendert Aarts Gefeliciteerd mannen, Thijmen en leuk de roeipakken van Pontos

Marga Bogaart Beetje laat, Maar super goed gedaan mannen!

Michiel Kromhout van der Meer Dank!

Michiel Kromhout van der Meer Dank!