• info@rvpontos.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap van RV Pontos kan worden opgezegd, mits de contributie is voldaan. De opzegging moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail aan de penningmeester: penningmeester@rvpontos.nl, of via onderstaand formulier.
Let op! De beëindiging van het lidmaatschap is pas definitief als u een bevestiging van de ledenadministratie (penningmeester) heeft ontvangen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd (artikel 3, lid 8, Huishoudelijk Reglement).

Formulier opzegging lidmaatschap

Mag RV Pontos uw NAW-gegevens bewaren voor jubilea?
Ja, dat mag.Nee, dat wil ik niet.

Reden opzegging

Tekst

De gang van zaken