• info@rvpontos.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap van RV Pontos kan worden opgezegd, mits de contributie is voldaan. De opzegging moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail aan de penningmeester: penningmeester@rvpontos.nl, of via onderstaand formulier.

Formulier opzegging lidmaatschap

Mag RV Pontos uw NAW-gegevens bewaren voor jubilea?
Ja, dat mag.Nee, dat wil ik niet.

Reden opzegging

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos