• info@rvpontos.nl

Contact

Informatie, proefles, opleiding bij Roeivereniging Pontos

Anton Oostveen (coachcommissaris) (06) 2197 2267 of coach@rvpontos.nl

 

Algemeen

Post/bezoekadres Griend 33-60, 8225 SZ  LELYSTAD
Telefoonnummer roeivereniging (0320) 25 70 51
Mailadres roeivereniging info@rvpontos.nl
Girorekening NL11 INGB 0003 9557 73 ten name van Roeivereniging Pontos te Lelystad
Koffiepotje NL96 INGB 0006 0571 06 ten name van Het Koffiepotje Pontos te Lelystad

 

Bestuur en commissies

Bestuur bestuur@rvpontos.nl
Voorzitter Ferry van de Coevering voorzitter@rvpontos.nl
Secretaris Ineke Beukers secretaris@rvpontos.nl
Penningmeester Cees van Vliet penningmeester@rvpontos.nl
Coachcommissaris Anton Oostveen coach@rvpontos.nl
Jeugdcommissaris Kaj Bertens jeugd@rvpontos.nl
Materiaalcommissaris Marc Peerdeman materiaal@rvpontos.nl
Activiteitencommissaris Marcel Kok activiteiten@rvpontos.nl
Toercommissaris Alex Kolder toer@rvpontos.nl
Wedstrijdcommissaris Michiel wedstrijden@rvpontos.nl
Barcommissaris Annelotte Laagkemper barcommissie@rvpontos.nl
Vertrouwenspersoon Gea van der Broek (06 1961 4166) vertrouwenspersoon@rvpontos.nl
Vertrouwenspersoon Vivian Veul – Brouwers (06 1152 8568) vertrouwenspersoon@rvpontos.nl

 

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos