• info@rvpontos.nl

Wedstrijdroeien

De meeste roeiwedstrijden in Nederland vallen onder de reglementen van de KNRB. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de KNRB.

Om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd zijn enkele zaken van belang:

 • Wedstrijdcontract.
 • Inschrijven via KNRB-inschrijfsysteem.
 • Afschrijven van boten.

 

Wedstrijdcontract

Het wedstrijdcontract is bedoeld om elke roeier die deelneemt aan een wedstrijd te binden aan het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. Zie www.instituutsportrechtspraak.nl (hier staat onder meer de Dopinglijst) en www.knrb.nl voor de inhoud van deze reglementen. De wedstrijdcommissie van RV Pontos verzorgt de wedstrijdcontracten voor roeiers van RV Pontos. Eventuele vragen rondom het wedstrijdcontract kunnen ook worden gesteld aan de Wedstrijdcommissie.

Let op: Elke roeier, stuur of coach die een wedstrijd wil starten moet een wedstrijdcontract hebben!

Richtlijnen:

 • Iedere roeier die een wedstrijd wil starten moet een wedstrijdcontract hebben.
 • Ook stuur en coach moeten een wedstrijdcontract hebben.
 • Zonder wedstrijdcontract kan niet worden ingeschreven voor een wedstrijd.
 • Zonder wedstrijdcontract kan niet worden gestart bij een wedstrijd.

Gelukkig is het verkrijgen van een wedstrijdcontract eenvoudig. De coach/contactpersoon van de roeiploeg die zich wil inschrijven voor een wedstrijd stuurt een mail aan wedstrijden@rvpontos.nl met daarin de namen van de roeiers, de stuur en de coach. De wedstrijdcommissie zorgt dat roeiers, stuur en coach een mail ontvangen waarmee ze het wedstrijdcontract kunnen verkrijgen. Dit proces verloopt geheel online. Alleen voor jeugdleden t/m 15 jaar geldt dat een papieren contract moet worden getekend door het jeugdlid én een ouder/verzorger.

Zorg ervoor dat wedstrijdcontracten tijdig bij de wedstrijdcommissie worden aangevraagd.

Inschrijven

Voor officiële roeiwedstrijden moet worden ingeschreven via het online inschrijfsysteem van de KNRB. Voor Roeivereniging Pontos wordt dit verzorgd door de wedstrijdcommissie. Eventuele vragen rondom het inschrijven kunnen ook worden gesteld aan de wedstrijdcommissie.
Werkwijze voor inschrijven:

 • Coach/contactpersoon raadpleegt inschrijvingen.knrb.nl voor de benodigde informatie (oa uiterste moment van inschrijving).
 • Coach/contactpersoon van de ploeg stuurt een mail aan wedstrijden@rvpontos.nl met daarin de volgende informatie:
  • de naam van de roeiwedstrijd (bv. 30ste Akersloot-Alkmaar-race)
  • het wedstrijdnummer (volgnummer en omschrijving, bv. 021: D Cl4*)
  • de naam en positie van de roeiers
  • de naam van de boot waarin wordt geroeid
  • de coach
 • De Wedstrijdcommissie verzorgt de inschrijving en koppelt dit terug aan de aanvrager, hierbij wordt tevens vermeld hoe betaling aan RV Pontos dient te worden gedaan. De Wedstrijdcommissie verzorgt doorgifte aan de Penningmeester van RV Pontos. De Penningmeester verzorgt de betaling van de deelnamekosten aan de betreffende partij.
 • Coach/contactpersoon is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de benodigde informatie rondom de wedstrijd (reglementen, tijdschema, loting, etc). Desgewenst kan de wedstrijdcommissie hierin ondersteunen.

 

Afschrijven van boten

Het is belangrijk om de boten tijdig af te schrijven. Dit kan door middel van afschrijven in het afschrijfboek of het doorgeven van de wensen aan het bestuur (bestuur@rvpontos.nl). Hierbij geldt overigens niet automatisch de stelregel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’, maar zal onder meer worden gekeken naar de in de agenda geplande activiteiten. Daar waar knelpunten dreigen te ontstaan zullen de belanghebbenden in onderling overleg moeten zorgen dat alle belangen in de juiste mate worden behartigd. Indien belanghebbenden hier niet onderling uitkomen, zal het bestuur hierin ondersteunen.

Tekst

De gang van zaken