• info@rvpontos.nl

Wat kost het?

De contributie op jaarbasis (verenigingsjaar 2017-’18) is als volgt:

Leeftijdscategorie Leeftijd Contributie
Jeugd t/m 13 jaar € 151
Junioren 14 t/m 17 jaar € 162
Senioren vanaf 18 jaar € 222
Senioren zelfde adres vanaf 18 jaar € 197
Gezinstarief maximaal € 581

De leeftijd die u op 31 december van het lopende jaar heeft, is de leeftijd die wordt gehanteerd voor het bepalen in welke categorie u valt.

Naast de contributie is er een entreegeld:

  • Voor Senioren eenmalig € 60
  • Voor overigen eenmalig € 30

 

Het contributiejaar loopt van 1 november t/m 31 oktober in het daarop volgende jaar. Indien u gedurende het contributiejaar lid wordt, betaalt u naar rato (op maandbasis).

Afgezien van contributie (en eenmalig het entreegeld) kunnen de kosten van roeien laag zijn. Er is geen speciale kleding nodig (redelijk nauwsluitende sportkleding en flexibele schoenen). Het roeimateriaal van de vereniging wordt gebruikt. Zodra wordt meegedaan aan (landelijke) wedstrijden of tochten, is eventueel wel een clubtenue nodig. Meer ervaren roeiers maken veelal gebruik van speciale roeikleding.