• info@rvpontos.nl

Vaarregels & Veiligheid

Roeien is een heerlijke manier om buiten te sporten, het hele jaar door. Wees je als roeier wel van risico’s bewust, voor jezelf en voor anderen. Je boot kan omslaan waardoor je in het koude water terechtkomt. Of je boot loopt door golven vol en zinkt. Tussen anderen ben je toch een wat kwetsbare verkeersdeelnemer. Houd je daarom aan een paar regels, voor je eigen roeiplezier.
Naast algemene tips en regels zijn er ook regels die voor Pontos gelden.

Zorg dat je gezien wordt: draag opvallend gekleurde kleding

10 tips voor veilig roeien (van de KNRB)

 • Zorg dat je gezien wordt: draag opvallend gekleurde kleding (fluorescerend geel, oranje)*
 • Kijk vaak en goed achterom, houd overzicht
 • Houd altijd stuurboordwal, ook onder smalle bruggen
 • Vaar een duidelijke koers en snelheid, zorg dat andere schepen goed zien dat je laat lopen of weer oppakt
 • Houd rekening met de dode hoek van binnenschepen. Tip: zie je de stuurhut, dan kan de schipper jou ook zien
 • Stop op een veilige plek. Zorg dat je aan de kant ligt. Stop niet in een bocht of vlak bij een brug
 • Laat schepen gemakkelijk inhalen. Als een schip harder gaat dan jij, zorg dan dat hij snel op een overzichtelijke plek kan inhalen
 • Let op de bruglichten. Gaat de gele lamp boven de brug uit, volg dan de zijlichten
 • Roei niet bij slecht zicht: in de schemering of het donker, of bij mist
 • Mijd het schroefwater van binnenschepen. Een manoeuvrerend schip kan zomaar gas geven en je meters opzij zetten

* Er zijn voor de boegen van meermansboten oranje hesjes beschikbaar bij Pontos


Basis vaarregels voor roeiers

 • Doe alles om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook als je voorrang hebt.
 • Klein wijkt voor groot: kleine schepen wijken voor grote. Recreatievaart wijkt voor beroeps. Kleine motorboten wijken voor zeil- en roeiboten.
 • Houd stuurboordwal. Schepen die geen eigen wal houden, moeten voor je wijken, zelfs beroepsvaart
 • Verkeer op een hoofdwater gaat voor op verkeer op een nevenwater. Maar voorrang moet je krijgen!*

*De Lage vaart is hoofdwater: alles op de roeibaan verleent voorrang aan alles op de Lage vaart. Het zijkanaal is gelijkwaardig aan de roeibaan: boten die uit het zijkanaal komen (van stuurboordwal) hebben voorrang op boten op de roeibaan die richting de Lage vaart roeien.


Veilig roeien bij Pontos

Weer, wind en water
Een roeiverbod geldt:

 • Als de temperatuur lager is dan 1 graad Celsius
 • Als er ijs ligt
 • Als de windkracht 6 Bft of meer is
 • Als door mist de eerste brug op de roeibaan niet zichtbaar is
 • Als er een skiffverbod is (bekendmaking op de site en boven de afschrijfboeken)
 • Bij (verwacht) onweer
 • Als het donker is, of snel wordt

Bij twijfel of de weersomstandigheden goed genoeg zijn om te roeien beslist de coach of, als er geen sprake is van coaching, de stuurman/vrouw.

Eigen vaardigheden

 • Er mag alleen zelfstandig in een boot geroeid worden waarvoor men de juiste vaardigheden (het “kruisje”) beschikt. In uitzonderingsgevallen (meermansboten) moet “de helft +1” van de bemanning de vereiste kruisjes hebben. Zie voor de eisen voor kruisjes de website.
 • Roeien in een boot waarvoor men nog niet het juiste kruisje heeft, is alleen toegestaan onder begeleiding van een coach
 • Van roeiers en stuurlieden wordt verwacht dat ze kunnen zwemmen

Eigen verantwoordelijkheid

Wel of niet roeien is aan regels gebonden, maar eigen verantwoordelijkheid blijft het allerbelangrijkste. Begeef je niet in een onveilige situatie (bijvoorbeeld te dicht bij een andere boot), maar controleer ook zelf je materiaal voor dat je gaat roeien.
Tijdens het roeien is de stuurman/vrouw verantwoordelijk voor de boot of, in lessituaties, de coach. Bij ongestuurde boten is de boeg verantwoordelijk. Dit betekent niet dat de andere roeiers niet alert moeten zijn. Als zij een onveilige situatie zien moeten ze daar de stuurman/vrouw of coach op attenderen.
Als je een onveilige situatie ziet die veroorzaakt wordt door anderen (riem in een looppad), spreek mensen daar op aan.
Roeiers die medicijnen gebruiken en/of een aandoening hebben die van invloed kunnen zijn op het roeien zijn verplicht hun mederoeiers daarvan op de hoogte te stellen. Zij geven ook aan welke actie er in geval van nood ondernomen moet worden.

Zorg goed voor jezelf, neem geen onnodige risico’s

Kleding

 • Draag nauwsluitende kleding waarin je goed kan bewegen.
 • Draag geen kleding waar je met je riemen in kunt blijven haken. (hoodies met kangaroezakken!)
 • Controleer of kleding niet tussen de slidings kan komen
 • Pas je kleding aan aan de temperatuur. Bij kou: liever meerdere lagen dunne (thermo-)kleding dan dikke truien. Draag een muts.
 • Bij mooi weer: liever te veel dan te weinig laagjes. Uittrekken kan altijd en wind maakt het soms kouder dan verwacht
 • Bij hitte: gebruik zonnebrandcreme, draag een hoed of pet en neem water mee! Op het water verbrandt je huid erg snel.
 • Controleer of je schoenen in de voetenborden passen en je voeten makkelijk los kunnen schieten.
 • Neem altijd een droog setje kleren mee.
In de winterperiode in het water vallen kan gevaarlijk zijn

WAT TE DOEN ALS JE IN DE WINTER OMSLAAT

(overgenomen van RV Nautilus)

In de winterperiode in het water vallen kan gevaarlijk zijn en zelfs fatale gevolgen hebben (hartstilstand als gevolg van koude shock).
Hieronder een overzicht van wat de gevolgen kunnen zijn en wat je het beste wel en niet kunt doen als je toch in het water terecht komt.

Wat is koud water?

< 20 graden Celsius (mei/juni) = koud;
< 15 graden Celsius (oktober t/m april) wordt gevaarlijk koud;

In koud water koel je 25 keer sneller af dan in koude lucht;

Tussen 10 en 15 graden Celsius krijg je een maximale koudeschok;
Tussen 0 en 10 graden is onderdompeling pijnlijk en is er 5 keer meer kans op verdrinking.

Wat gebeurt er in koud water?

Koude shock: happen naar adem, snelle ademhaling en verhoogde hartslag;
Koude onbekwaamheid/ zwemfalen: niet meer kunnen zwemmen of dingen vasthouden door snel afkoelen van de spieren. In deze fase heb je 5 tot 15 min. om doelgericht te kunnen bewegen;
Onderkoeling: lichaamstemperatuur daalt onder de 35 graden Celsius. Je gaat eerst trillen (na ongeveer 30 min), dan raak je bewusteloos (na ongeveer 1 uur), daarna verdrink je of koel je af tot hartstilstand (bij ongeveer 28 graden Celsius lichaamstemperatuur)
Het algemene principe is blijf bij de boot,  tenzij je binnen 20 m van de kant bent, zwem dan naar de kant.

Wat te doen bij omslaan?

 • Red eerst jezelf en de bemanning, de boot is bijzaak.
 • Red eerst jezelf door je los te maken van de boot (voetenbord);
 • Adem in, neus dicht met je vingers bij het te water gaan;
 • Breng zo snel mogelijk je hoofd boven water;
 • Probeer beheerst te ademen;
 • Zorg dat lichaam zo snel mogelijk uit het water komt, in ieder geval boven je middel;
 • Klim zo mogelijk op de boot of hang er overheen;
 • Blijf tot er hulp is om hulp roep en bel als het kan 112 om hulp;
 • Als je op de kant bent ga dan niet direct staan, maar ga bij voorkeur liggen en vraag eventuele omstanders om je te verwarmen met kledingstukken. Als je een isolatiedeken bij je hebt doe die om je lichaam.

Wat moet je doen als hulpverlener/omstander?

 • Horizontaal verplaatsen
  Een drenkeling die lang in het water heeft gelegen heeft een aantal bijzondere veranderingen in de bloedsomloop ondergaan door de voortdurende druk van het water op het lichaam. Ook het vervoer op het land moet horizontaal geschieden. Bij voorkeur met het hoofd iets lager en de benen in de voortbewegingsrichting.
 • Bel 112 en meld dat het om een onderkoelingslachtoffer gaat.

Geen ademhaling? Start reanimatie

Niet doen!

 • Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken te geven.
 • Geef nooit alcoholische dranken.
 • Beweeg een onderkoeld slachtoffer zo weinig mogelijk, behandel het lichaam alsof het van glas is gemaakt.
 • Onder een warme douche zetten

Wel doen!

 • Bescherm het slachtoffer tegen verdere afkoeling d.m.v. (aluminium)isolatiedeken en gewone dekens, jassen of vuilniszakken
 • Een aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een beker kan vasthouden, warme, liefst goed gesuikerde drank geven
 • Een niet te warme douche onder begeleiding. Zoek in elk geval warmte en beschutting, bescherm het slachtoffer tegen verdere afkoeling.

Advies voor alle roeiers

Blijf in de winter altijd binnen 20 meter van de (stuurboord) wal varen


Belangrijke Links:

Tekst

De gang van zaken