• info@rvpontos.nl

Speciale leden

Ereleden

De volgende personen zijn door Pontos benoemd tot erelid:

 • Fons Apers
 • Jos Donders
 • Gidi Cals
 • Ernst Jan Harmsen
 • Huib van der Hout
 • Vera Meijer
 • Fia van Veldhoven
 • Cees van Vliet

 

Leden van verdienste

De volgende personen zijn door Pontos benoemd tot lid van verdienste:

 • Piet Lap
 • Kitty van den Beld
 • Jorn Schuit
 • Michiel

 

Zilveren Roeiriem

De volgende personen hebben de Zilveren Roeiriem ontvangen:

 • 2018 Alex Kolder
 • 2017 Wim Boersma
 • 2016 Kaj Bertens
 • 2015 Michiel
 • 2014 Cees van Vliet
 • 2013 Joop Knaap
 • 2012 Jorn Schuit
 • 2011 Irene Schultz
 • 2010 Marijke Strijk
 • 2009 Jeroen van Alphen
 • 2008 Jeroen Reinhold
 • 2007 Kitty van den Belt
 • 2006 Jorn Schuit
 • 2005 Kees de Haan
 • 2004 Erik Bonekamp
 • 2003 Gert Ubels
 • 2002 Theo Willebrands
 • 2001 Raymond Brettschneider
 • 2000 Vera Meijer

Initiatiefneemsters: Tsjollie Brommer en Fia van Veldhoven.

De zilveren roeiriem is een kleinood/kunstnijverheidswerkstuk dat bestaat uit een houten drager en een zilveren roeiriem.
Het betreft een wisselprijs die ingesteld is door de schenkster hiervan, Tsjollie Brommer, één van de tot op zeer hoge leeftijd
actieve dames van “het eerste uur” van de roeivereniging Pontos. Het is een prijs voor leden die in praktische zin als vrijwilliger
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het welvaren van de vereniging. De eerste ontvanger was Vera Meijer. Zij heeft
op haar beurt de roeiriem na een jaar doorgegeven aan de tweede ontvanger enz.

Tekst

De gang van zaken