• info@rvpontos.nl

KNRB Roei instructeur 2 (RI-2)

KNRB Roei instructeur 2 (RI-2)

De coachcommissie biedt graag onze leden een coachcursus. Deze cursus wordt door de KNRB gegeven op de vereniging. De cursus brengt wel enige kosten met zich mee. Van het totaalbedrag betaalt de roeivereniging €90,00 en daarnaast is er een eigen bijdrage van €85,00. De cursus vindt plaats in maart/april.

De coachcursus KNRB Roei instructeur 2 houdt het volgende in.

Doelstelling

Een KNRB roei instructeur op niveau 2 is in staat om roei instructie te geven aan beginnende en licht gevorderde roeiers. De doelen zijn verbetering van de roeitechniek, verbetering van de conditie en het geven van een veilige, leerzame en gezellige roei les. De RI-2 is de eerste aangewezen persoon op de verenging die nieuwe roeiers wegwijs maakt binnen de verenging.

Opzet

De RI-2 is zoveel mogelijk op praktijk gericht, maar bestaat ook uit theorie. Hierbij zitten huiswerkopdrachten en het geven van roeilessen/trainingen, het zogenaamde praktijk leren. Er moet voldaan worden aan een aantal proeven van bekwaamheid om in aanmerking te komen voor het diploma RI-2.

Bijeenkomsten:

 • 4 avonden van 3 uur (= 12 uur)
 • 1 theorie/  praktijk dag van 6 uur (= 6 uur)
 • Huiswerkopdrachten (= 8 uur)

Proeven van bekwaamheid:

 • Het geven van trainingen/instructie en het begeleiden van roeiers (= 9 uur)
 • Het begeleiden tijdens wedstrijden/examens/vaardigheidsproeven (= 4 uur)
 • Het assisteren bij een activiteit binnen de verenging (= 4 uur)

Totaal: 43 uur

Inhoud van de opleiding

De opleiding RI-2 kent de volgende onderwerpen:

 • Roeitechniek
 • Didactiek
 • Instructie
 • Trainingsleer
 • Blessures
 • Afstellen

Deelname
De voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding RI-2 zijn:

 • 16 jaar of ouder
 • Kunnen roeien in een C1x
 • Lid zijn van een roeiverenging en aangesloten bij de KNRB

Datums en tijden

 • Maandag 16 maart van 19:30 – ongeveer tot  22:30 – Theorieavond
 • Maandag 23 maart van 19:30 – ongeveer tot  22:30 – Theorieavond
 • Maandag 30 maart van 19:30 – ongeveer tot 22:30 – Theorieavond
 • Maandag 13 april van 19:30 – ongeveer tot 22:30 – Theorieavond
 • Zaterdag 18 april van 10:00 – ongeveer tot 16:00 – Praktijkdag

Via de KNRB-site kan je je inschrijven voor de RI-2 cursus. Graag zou de coachcommissie op de hoogte willen zijn als je inschrijft voor de cursus (coach@rvpontos.nl).

Marijke Strijk

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos