• info@rvpontos.nl

Een “Majeur Probleem”

Een “Majeur Probleem”

Een “Majeur Probleem” , zo beschrijft Cees van Vliet in zijn rol van lid van de Vlotcommissie, de huidige staat van het vlot.
Maandagavond is het vlot opengemaakt om te kijken wat er nu precies aan de hand is met de “knak” in het vlot. Was er nog de hoop dat de houten drager het begeven had, het blijkt ernstiger te zijn: het middelste stalen scharnier is finaal afgebroken. 
Dus kwamen er maandagavond al verschillende deskundige mannen om het gat in het vlot staan, brainstormend over de (on-)mogelijkheden wat we in eigen beheer kunnen doen om het vlot gangbaar te houden. 
Voor nu even wordt het vlot met behulp van een houten balk en een touw (houtje-touwtje!) drijvend gehouden.
Donderdagavond is er een spoedoverleg van de vlotcommissie. Hopelijk kan er een (tijdelijke) oplossing bedacht worden, in afwachting van de vervanging van het vlot. 

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos