• info@rvpontos.nl

Corona protocol

Inleiding
Vanaf 11 mei mogen we onder voorwaarden weer roeien. Hierbij blijft het roeien eensport in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de leden van 13 jaar en ouder geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kantine, kleedkamers, ergometerruimte blijven gesloten.

Voor alle leden ouder dan 12 geldt dat zij met ingang van 11 mei mogen buitensporten. Mits rekening wordt gehouden met 1.5 meter afstand van elkaar. Dit betekent dat er alleen in een skiff of C1 geroeid mag worden. Als er spraken is van twee personen van één huishouden mag er een dubbel gepakt worden. Familie die niet meer samen onder een dak wonen mogen niet samen roeien. 

Tot 1 september blijft kantine, kleedkamers, ergometerruimte gesloten. Dus ook geen thee of koffie zetten en buiten opdrinken. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling! 

Protocol
Uitgangspunt van dit protocol is het advies van de Rijksoverheid, het NOC-NSF en de KNRB. Voor RV Pontos betekent dit dat recreatief roeien in uitsluitend éénpersoons boten mogelijk is. Roeien in meermansboten blijft bij Pontos verboden door de eis van 1,5 meter afstand houden. Behalve bij familie die onder een dak wonen, die mogen in een dubbel.
Ook evenementen zoals roeiwedstrijden, toertochten zijn nog niet mogelijk en dit protocol voorziet daar niet in. Verblijf in de gebouwen van RV Pontos is nog niet mogelijk, anders dan voor het uitnemen en terugleggen van boten en riemen, toilet of openen en afsluiten van de gebouwen. Dit protocol staat alleen roeien toe, verder zijn geen andere activiteiten toegestaan.

Dit protocol geldt voor alle Pontos leden.
Het is van groot belang dat iedereen dit protocol naleeft. Het protocol voorziet niet in de volledige heropening van de roeivereniging, daarvoor is het nu nog te vroeg, maar het zet wel de deur op een kier naar alleen roeien.

Algemene regels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

 

 

 

 

 

 

Vlootsamenstelling aan beschikbare boten

 • 2 verenigingsboten type C1
 • 16 verenigingsskiffs
 • 1 privéskiff
 • 5 2x
 • 1 C2

Hoe gaat een roeitraining bij RV Pontos er uit zien?

Roeien is wettelijk toegestaan en het is coronaveilig, maar alleen in skiffs en in C1 boten. Alle meermansboten blijven binnen vanwege de eis van 1,5 meter afstand.

 • Schrijf digitaal een boot af (je hebt in de e-mail een link toegezonden gekregen. Hiermee kun je een boot afschrijven) of meld je bij je eigen coach indien van toepassing (houd 1,5 meter afstand!).
 • De coaches schrijven de boten voor de jeugd af.
 • Vóór het roeien maak je de contactpunten schoon (handles, tilpunten riemen, dollen, tilpunten boot, voetenbord, etc)
 • Een tilhulp blijft op 1,5 m afstand. Draag een skiff zoals je geleerd hebt, zo houd je voldoende afstand tot je helper. De C1 boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij liggen de tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff.

 • Instaphulp blijft op 1,5 m afstand (einde van de riem, afzetstok of anders);
 • Na gebruik maak je alle contactpunten schoon (handles, tilpunten riemen, dollen, tilpunten boot, voetenbord, etc);
 • Je gooit de ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in de loods;
 • De boot wordt in principe niet overgegeven aan de volgende gebruiker (die mag pas komen als zijn tijdblok in gaat);
 • Na afloop van je roeiuurtje en nadat je de boot hebt schoongemaakt en teruggelegd in de loods verlaat je meteen het terrein van de roeivereniging. Blijf niet napraten;
 • Ben je de ‘laatste’ roeier berg de roeibokken op en sluit alle deuren.

Ten slotte:

 • Van de dubbels wordt alleen gebruik gemaakt door leden van één huishouden, of jeugdleden tot en met 21 jaar, die hoeven geen 1.5 meter uit elkaar te blijven. 
 • Het clubgebouw is gesloten. De kantine, ergometers, kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden. De toiletten mogen wel gebruikt mits ze 1 voor 1 gebruikt worden en geen 2 personen tegelijk naar binnen gaan.
 • Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, dat brengt alleen maar risico mee van besmetting. De bar is gesloten.
 • Houd het hek van ons terrein op slot, zo voorkomen we te veel aanwezigen. Maak ook regelmatig het handvat van het hek schoon.
 • Introducees zijn vooralsnog niet welkom op de vereniging;

 

Proefroeiers

 • Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten. Kinderen worden afgezet bij de poort en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) op het vlot;
 • Voor nieuw roeiers mogen de ouder(s) kort voor het roeien op het terrein komen. Met 1,5 meter afstand in acht te nemen.  En als de proefles begint mogen de ouders buiten het terrein toekijken of na de proefles terug komen;
 • Bij proeflessen aan mensen van 13 jaar en ouder is de coach van de proefles verantwoordelijk. Deze licht het aspirant lid in over het corona protocol en zorgt dat dit wordt nageleefd;
 • Bij proefroeiers mag een ergometer buiten op het terrein gezet worden om de roeihaal uit te leggen. Vergeet niet de hendels schoon te maken. En 1,5 meter afstand te houden.

In de loods liggen wegwerp / ontsmettingsdoekjes om contactoppervlakken schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. Deze doekjes beschadigen het materiaal van de boten en riemen niet en ontsmetten goed.

Hoe houden we controle op de maatregelen

 • Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen en elkaars handelen. Als mensen te dicht bij komen of te veel blijven hangen……spreek hen aan. Alle leden worden geacht het protocol te kennen
 • Roeicoaches voor jeugd of skiffeurs zijn verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. Coaches zorgen er voor dat zij goed op de hoogte zijn van het corona protocol. De coach helpt jou als lid met je vragen, geeft advies over de aanlegplekken, de anderhalve meter en het schoonmaken.
 • Bij coaching zorgt de coach dat hij aanwezig is voordat de eerste roeier begint met roeien en gaat hij/zij pas weg als de laatste roeier uit zijn coachploeg het terrein van RV Pontos heeft verlaten.
 • De coach opent ’s morgens de roldeuren, zet bokjes buiten en controleert of er voldoende ontsmettingsdoekjes en papieren handdoekjes aanwezig zijn.
 • Aan het einde van de coachperiode ruimt de coach samen met de laatste roeiers van die dag de bokjes en de tuinslangen op en sluit de loods. Vergeet de waterkraan niet dicht te doen.
 • Bij verlaten van Pontos controleer jij of de coach dat alle deuren op slot zijn, en dat de poort goed op slot zit (twee keer draaien).

Sociale omgangsregels

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de roeivereniging als op de roeivereniging zelf.
 • Als je vragen hebt of als er problemen zijn meldt dit bij het bestuur.
 • Spreek elkaar aan op gevaar onderschattend, afwijkend gedrag.

Contactpersoon                                                                                   

Vragen over corona protocol of andere vragen omtrent roeien en corona, 
mogen gesteld worden aan Joyline via Email naar: jeugd@rvpontos.nl of via Whatsapp met nummer: 06- 52847261. 

 

 

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos