• info@rvpontos.nl

Contactpagina

Algemene informatie

Post-/bezoekadresGriend 33-60, 8225 SZ LELYSTAD
Telefoonnummer (0320) 25 70 51
e-mailinfo@rvpontos.nl
BankrekeningNL11 INGB 0003 9557 73 ten name van Roeivereniging Pontos te Lelystad
Bankrekening 'Koffiepotje' NL96 INGB 0006 0571 06 ten name van Het Koffiepotje Pontos te Lelystad

Bestuur & commissies

Bestuur bestuur@rvpontos.nl
Voorzitter voorzitter@rvpontos.nl
Secretaris secretaris@rvpontos.nl
Penningmeesterpenningmeester@rvpontos.nl
Jeugdcommissaris jeugd@rvpontos.nl
Materiaalcommissaris materiaal@rvpontos.nl
Activiteitencommissaris activiteiten@rvpontos.nl
Toercommissaris toer@rvpontos.nl
Wedstrijdcommissaris wedstrijden@rvpontos.nl
Barcommissaris barcommissie@rvpontos.nl
Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@rvpontos.nl Gea van der Broek: 06 196 141 66 / Vivian Veul – Brouwers: 06 115 285 68) .

Tekst

De gang van zaken