• info@rvpontos.nl

Nieuws

Laatste shuttle-run-test Pontos indoortraining

Woensdag 20 maart a.s. is het alweer de laatste indoortraining van dit seizoen. Binnenkort kunnen we ‘s avonds weer lekker ‘outdoor’ roeien. Dit jaar was er een record aantal van 42 enthousiaste deelnemers, super!

Christof haalde, als een van de weinige, de 14e trap

Voor de laatste keer dit indoorseizoen werd afgelopen woensdag de ‘shuttle-run-test’ gedaan. Een shuttle-run-test, ook wel piepjestest genoemd, is een test waarbij tussen twee lijnen heen en weer wordt gelopen. De test wordt uitgeoefend door piepgeluiden die opgenomen zijn op een geluidsdrager, die aangeven wanneer gekeerd moet worden. De lijnen liggen 20 meter uit elkaar. De test werkt met zogeheten trappen. Elke minuut wordt er één trap afgewerkt. Het nummer van elke trap wordt hierbij afgeroepen op de geluidsdrager. Het tempo gaat elke trap enigszins omhoog. De test is bedoeld om het uithoudingsvermogen (UHV) te testen. Het wenden en draaien heeft invloed op het UHV. Daarom is het het best om de draai bij het keren kort te houden. Immers, bij spelsporters verschilt de spierkracht en spiercontractiesnelheid per afzet. Het melkzuur zal zich in een hoger tempo vormen dan bij stationair lopen.
Wanneer de 20-meterlijn niet voor de piep bereikt wordt, moet doorgelopen worden om de volgende lijn wel bijtijds te bereiken. De test stopt op het moment dat men tweemaal achter elkaar niet binnen 3 meter afstand van de 20-meterlijn is.
In onderstaande tabel zijn de scores te zien van afgelopen seizoen. Deze score bepaalt dan je uithoudingsvermogen. Hoe hoger je komt, hoe beter je uithoudingsvermogen is

shuttle run test


Scores ‘shuttle-run-test’ seizoen 2018-’19

 TrapTrapTrap
TEST 1 (okt '18)TEST 2 (DEC '18)TEST 3 (mrt '19)
Anastasia7-7.5
Annelotte4--
Annemiek9.59.59.5
Anton11--
Bart1211.512
Christof141214
Cobie 3.5310
Daan6-8
Eline8--
Eliyah 108.5-
Erwin-11-
Esmee9.5--
Ferry7.588
Henri106.57
Huib -55.5
Ilsemarysol4.5--
Jan9.510.510.5
Jarne1112
Jeroen1010-
Joyline11.51214
Kaj--7.5
Karin6.57-
Koen1010.5-
Lieke76.55.5
Lizette -1110
Marcel---
Mariët77.5-
Marije773
Mathijs910.511
Mathilde2.543
Michael6--
Michiel121212.5
Rob7-6.5
Thijmen10109
Tineke 3.5410
Tom1412.5-

Sponsormaaltijd KiKaRow geslaagd!

Op 15 februari j.l. hebben 40 Pontosleden genoten van een heerlijke maaltijd! Eind 2018 werd de aftrap gegeven voor onze eerste KiKaRow-actie. We hadden tot nu toe voor dit goede doel 1.000 euro ingezameld met de verkoop van de kerstballen en oliebollen. Op 15 februari hebben we een feestelijke wintermaaltijd georganiseerd die dankzij onze enthousiaste kookploeg en sponsoren Gerard, Greta en Roland van B&E-catering het mooie bedrag van €488,- heeft opgeleverd. Dat smaakt naar meer!

Als ‘voorafje’ hield Thom een heldere presentatie over de KiKaRow en Pontos
15022019_kikarow-maaltijd.56
IMG_0527
15022019_kikarow-maaltijd.49
15022019_kikarow-maaltijd.53

‘Kerstbal voor KikaRow’ sponsoractie van start

Vandaag was de start van onze eerste sponsoractie voor KikaRow. Om 11 uur vanochtend heeft Thom het officiele startsein gegeven voor onze actie ‘Kerstbal voor KikaRow’in de kantine en werd de eerste bal door een van onze jeugdleden in de boom gehangen. Vandaag is al voor 80 euro aan ballen binnengekomen!
Doe ook mee! Koop een kerstbal voor 5 euro en hang hem in de boom.
Het begin is er maar het is nog lang niet genoeg…

Kijk ook op onze actiepagina: pontos-en-kikarow-2019

Kikarow 2019 van start bij Pontos

Roeivereniging Pontos is gestart met de organisatie van de Kikarow 2019! Bruisend en vol ideeën is een groepje leden gestart met de eerste stappen. KiKaRow moet op 6 en 7 juli een groot feest worden. Het eerste contact met de roei- en watersportverenigingen in Flevoland is gelegd.  Wij hebben jullie hulp ook nodig. Binnenkort komt er een info-desk in de kantine. Nieuwsgierig?
Kijk alvast op KikaRow.nl.
Wij houden jullie op de hoogte: Pontos & KikaRow!

Cees van Vliet erelid

Cees van Vliet (links op de foto) is 15 jaar penningmeester geweest en dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft een financieel gezonde vereniging achtergelaten. Ook heeft hij diverse subsidies voor Pontos geregeld en was hij de drijvende kracht achter vele duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, led-verlichting etc.) Cees is door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018 op donderdag 22 november 2018 in de Sociëteit van Roeivereniging Pontos.

 • Hoe ging het in 2018?
 • Wat zijn de plannen voor 2019?
 • Beleidsvisie 2019 – 2024.

Kom allemaal op donderdag 22 november 2018.

Aanvang 19.30 uur. Sociëteit open, koffie & thee vanaf 19.00 uur. Afsluiting formele vergadering 22.15. Nazit uiterlijk 22.45 uur.

Agenda

Vanaf 19.30 uur:

 • 1. Opening / mededelingen
 • 2. Vaststelling agenda
 • 3. Notulen ALV 30-11-2017
 • 4. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
 • 5. Algemeen jaarverslag 2018
 • 6. Financieel Jaarverslag. Verslag kascommissie. Décharge penningmeester. (Her)Benoeming leden kascie.
 • 7. Verkiezing bestuur. Ineke Beukers secretaris (herkiesbaar). Chris Elward penningmeester. Joyline Mud jeugdcommissaris

Pauze (20.45-21.05 uur)

 • 8. Beleidsvisie 2019 – 2024
 • 9. Begroting 2019
 • 10. Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan
 • 11. Nieuwe ontwikkelingen. Roeibak. KikaRow 2019.
 • 12. Rondvraag

Sluiting 22:15 uur.

 


Stukken: 1) Uitnodiging ALV. 2) Agenda ALV. 3) Verslag ALV 30-11-2017. 4) Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement. 5) Algemeen Jaarverslag 2018. 6) Jaarverslag Materiaalcommissie. 7)Financieel jaarverslag 2018.+ supl. 8) Rooster van aftreden bestuur. 9) Beleidsvisie 2019-2024. 10) Begroting 2019. 11) Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan.

Alle stukken voor de ALV 2018 staan (z.s.m.) ter inzage in de ‘Documenten’ van de ”Ledenfuncties” na inloggen.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos