• info@rvpontos.nl

Nieuws

KNRB Roei instructeur 2 (RI-2)

De coachcommissie biedt graag onze leden een coachcursus. Deze cursus wordt door de KNRB gegeven op de vereniging. De cursus brengt wel enige kosten met zich mee. Van het totaalbedrag betaalt de roeivereniging €90,00 en daarnaast is er een eigen bijdrage van €85,00. De cursus vindt plaats in maart/april.

Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht

Op zaterdag 11 en zondag 12 april is weer de Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht. Zaterdag wordt 53km geroeid. Dat kan in wedstrijdverband maar ook als toertocht gedaan worden. Zondag wordt een toertocht over 32km gehouden.

Van de Bestuurstafel, januari 2015

VDBESTUURSTAFEL_200X200Om de leden van Pontos meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging wil het bestuur ook omwille van de transparantie van het beleid er naar streven om vanuit de bestuursvergaderingen regelmatig verslag te doen via deze website.
Meer weten? Je kan de bestuursleden aanspreken of per e-mail vragen stellen: bestuur@rvpontos.nl.

 • Besluiten ALV 2014
  – De bestuursconstructie met een Commissaris Verenigingsactiviteiten is aanvaard
  – De contributie wordt in 2015 niet verhoogd
  – Het accommodatiefonds wordt omgevormd tot een fonds Groot Onderhoud
  – De begroting 2014-2015 wordt unaniem aanvaard.
  – Een Baumgartner C2-C3x volledig uitgerust wordt dit roeijaar aangeschaft
  – Technische commissies onderzoeken de mogelijkheden voor ondersteuning bij te water laten van boten voor hen die minder krachtig worden met stijgende leeftijd of anderszins. Een tweede technische commissie onderzoekt mogelijkheden voor alternatieve opwekking van energie. Geïnteresseerden melden zich bij Wim Boersma persoonlijk of d.m.v. e-mail: voorzitter@rvpontos.nl.

Nationaal RoeiCongres 2015

Het Nationaal RoeiCongres is hét jaarlijkse moment waarop bestuurders van alle roeiverenigingen, vrijwilligers, coaches, roeiers en anderen samenkomen. Het is een leuk roeicongres met interessante workshops waar je met nieuwe ideeën vandaan komt.

Hieronder het verslag van onze voorzitter Wim Boersma over het congres afgelopen zaterdag 31 januari in Den Haag.  Samen met o.a. Cees van Vliet, penningmeester.

De KNRB groeit. Hoewel er ook verenigingen zijn die achteruitgaan, groeit de bond als geheel (nu 34.000 leden). Ook het zgn. para-roeien ondervind meer belangstelling en sponsoring door Aegon wordt met kracht voortgezet. De Prijs voor de Beste

Jeugdwedstrijd 31 januari

Afgelopen zaterdag was alweer de eerste jeugdwedstrijd van dit jaar. Gezien het weer en ijs op het water is het een ergometerwedstrijd geworden. Voor de jongeren (t/m 14 jaar) een afstand van 250 meter. Voor de ouderen een afstand van 500 meter.

Filmavond 30 januari

In de tot bioscoop omgetoverde Pontos-kantine waren we er weer klaar voor. Twee films in verschillende genres zouden worden vertoond, natuurlijk onder het genot van popcorn, chips en een drankje.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos