• info@rvpontos.nl

Nieuws

‘Kerstbal voor KikaRow’ sponsoractie van start

Vandaag was de start van onze eerste sponsoractie voor KikaRow. Om 11 uur vanochtend heeft Thom het officiele startsein gegeven voor onze actie ‘Kerstbal voor KikaRow’in de kantine en werd de eerste bal door een van onze jeugdleden in de boom gehangen. Vandaag is al voor 80 euro aan ballen binnengekomen!
Doe ook mee! Koop een kerstbal voor 5 euro en hang hem in de boom.
Het begin is er maar het is nog lang niet genoeg…

Kijk ook op onze actiepagina: pontos-en-kikarow-2019

Kikarow 2019 van start bij Pontos

Roeivereniging Pontos is gestart met de organisatie van de Kikarow 2019! Bruisend en vol ideeën is een groepje leden gestart met de eerste stappen. KiKaRow moet op 6 en 7 juli een groot feest worden. Het eerste contact met de roei- en watersportverenigingen in Flevoland is gelegd.  Wij hebben jullie hulp ook nodig. Binnenkort komt er een info-desk in de kantine. Nieuwsgierig?
Kijk alvast op KikaRow.nl.
Wij houden jullie op de hoogte: Pontos & KikaRow!

Cees van Vliet erelid

Cees van Vliet (links op de foto) is 15 jaar penningmeester geweest en dat heeft hij geweldig gedaan. Hij heeft een financieel gezonde vereniging achtergelaten. Ook heeft hij diverse subsidies voor Pontos geregeld en was hij de drijvende kracht achter vele duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, led-verlichting etc.) Cees is door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2018 op donderdag 22 november 2018 in de Sociëteit van Roeivereniging Pontos.

 • Hoe ging het in 2018?
 • Wat zijn de plannen voor 2019?
 • Beleidsvisie 2019 – 2024.

Kom allemaal op donderdag 22 november 2018.

Aanvang 19.30 uur. Sociëteit open, koffie & thee vanaf 19.00 uur. Afsluiting formele vergadering 22.15. Nazit uiterlijk 22.45 uur.

Agenda

Vanaf 19.30 uur:

 • 1. Opening / mededelingen
 • 2. Vaststelling agenda
 • 3. Notulen ALV 30-11-2017
 • 4. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
 • 5. Algemeen jaarverslag 2018
 • 6. Financieel Jaarverslag. Verslag kascommissie. Décharge penningmeester. (Her)Benoeming leden kascie.
 • 7. Verkiezing bestuur. Ineke Beukers secretaris (herkiesbaar). Chris Elward penningmeester. Joyline Mud jeugdcommissaris

Pauze (20.45-21.05 uur)

 • 8. Beleidsvisie 2019 – 2024
 • 9. Begroting 2019
 • 10. Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan
 • 11. Nieuwe ontwikkelingen. Roeibak. KikaRow 2019.
 • 12. Rondvraag

Sluiting 22:15 uur.

 


Stukken: 1) Uitnodiging ALV. 2) Agenda ALV. 3) Verslag ALV 30-11-2017. 4) Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement. 5) Algemeen Jaarverslag 2018. 6) Jaarverslag Materiaalcommissie. 7)Financieel jaarverslag 2018.+ supl. 8) Rooster van aftreden bestuur. 9) Beleidsvisie 2019-2024. 10) Begroting 2019. 11) Voorstel Materiaalcommissie / Vlootplan.

Alle stukken voor de ALV 2018 staan (z.s.m.) ter inzage in de ‘Documenten’ van de ”Ledenfuncties” na inloggen.

Eerste RP van het seizoen: 18 boten aan de start!

“We zijn allemaal een beetje zenuwachtig”, meldde de stuur van de Heeren8. En terecht, wat een opkomst: 18 boten aan de start. En wat een mooi veld, zeven skiff’s, één C1, drie dubbel 2, drie C3, één 4x, één 4x+, één C4x+ en de Heeren8. Er waren veel jeugdleden die, zo bleek, behoorlijk partij gaven aan de “gevestigde orde”.
De kamprechters besloten de C1 en jeugdige skiffs als eersten te laten starten, de Ceraphus en Hydra II als laatsten. In acht en een halve minuut waren alle boten door de start.

Over fantastische roeiprestaties en falende systemen

Er moest hard worden gefietst om aan het eind van de roeibaan de eerste boten de vernauwing en bocht naar de Lage Vaart te zien passeren. De eerste boten waren reeds bij de bocht.
Halverwege de Lage Vaart lagen de snelle roeiers voor in het veld, Harrie de Heij in de C1 liet zich pas hier achterhalen! Opvallend sterk werd geroeid door onze twee wedstrijd skiffeurs, Christof en Joyline, ze voerden halverwege de wedstrijd, samen met Jan Eulen, het veld aan. Met rake halen wist Christof het gehele veld tot de finish achter zich te houden, gevolgd door ‘good old’ Jan Eulen en Joyline. De Heeren8 wist in de eindsprint de sterke Ceraphus net te verschalken. De finish van de Kalaïs, Kaleino en Pegasos was zo spannend en krap dat van weeromstuit de tijdswaarneming in de war raakte.
Bij het invoeren van de start- en finishtijden in het Pontos tijdsregistratie systeem liep helaas het programma volledig in de soep:(. Onder hoge druk is handmatig en met houtje touwtje de uitslag verwerkt, bekend gemaakt, taarten uitgedeeld en… jawel die uitslag bleek bij controle niet geheel juist. Daarom hieronder de officiële uitslag van het rondje Pontos oktober 2018. (Er zal aan de winnaar in verband met het systeemfalen geen handicap worden toegeschreven)

Hieronder de (enige, echte, officiële) uitslag:

PlaatsBootGeklokte roeitijd (min)Gecorrigeerde tijd (min)
1Neritus29:39,7025:35,20
2Doto26:49,6025:36,10
3Kalaïs37:27,7025:44,30
4Ceraphus27:17,7026:40,30
5Hesperos30:59,8026:52,00
6Emathion35:43,1027:11,50
7Kalaino32:16,2027:34,30
8Ethon27:32,7027:35,40
9Ochimus31:55,3027:36,00
10Thalassa30:27,6027:41,40
11Hydra II25:37,0028:08,10
12Atalanta29:46,8028:15,30
13Thoösa31:39,3028:16,90
14Chimaira35:07,3029:25,10
15Pegasos30:00,3030:03,40
16Memnon31:45,6030:11,80
17Ploto44:05,5036:55,90

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos