• info@rvpontos.nl

Nieuws

Klaar voor de Wintermaaltijd

image

Mooie dag voor Rondje Pontos

image

Head of the River 2015

Organisatie: ARB- Willem III

Beste Pontos Leden,

Niet alleen is de Head of the River ook dit jaar 2 over dagen maar er is ook een evenemententent gepland op de Jan Vroegopsingel (bij Willem III in de buurt. Hier zal samen met Skoll catering georganiseerd worden, rugnummers worden uitgegeven, lounge ruimtes en ook de prijsuitreikingen worden georganiseerd. Om de mensen naar deze tent te krijgen zullen er onder andere meer boten komen bij en rond Willem III.

KNRB Roei instructeur 2 (RI-2)

De coachcommissie biedt graag onze leden een coachcursus. Deze cursus wordt door de KNRB gegeven op de vereniging. De cursus brengt wel enige kosten met zich mee. Van het totaalbedrag betaalt de roeivereniging €90,00 en daarnaast is er een eigen bijdrage van €85,00. De cursus vindt plaats in maart/april.

Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht

Op zaterdag 11 en zondag 12 april is weer de Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht. Zaterdag wordt 53km geroeid. Dat kan in wedstrijdverband maar ook als toertocht gedaan worden. Zondag wordt een toertocht over 32km gehouden.

Van de Bestuurstafel, januari 2015

VDBESTUURSTAFEL_200X200Om de leden van Pontos meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging wil het bestuur ook omwille van de transparantie van het beleid er naar streven om vanuit de bestuursvergaderingen regelmatig verslag te doen via deze website.
Meer weten? Je kan de bestuursleden aanspreken of per e-mail vragen stellen: bestuur@rvpontos.nl.

 • Besluiten ALV 2014
  – De bestuursconstructie met een Commissaris Verenigingsactiviteiten is aanvaard
  – De contributie wordt in 2015 niet verhoogd
  – Het accommodatiefonds wordt omgevormd tot een fonds Groot Onderhoud
  – De begroting 2014-2015 wordt unaniem aanvaard.
  – Een Baumgartner C2-C3x volledig uitgerust wordt dit roeijaar aangeschaft
  – Technische commissies onderzoeken de mogelijkheden voor ondersteuning bij te water laten van boten voor hen die minder krachtig worden met stijgende leeftijd of anderszins. Een tweede technische commissie onderzoekt mogelijkheden voor alternatieve opwekking van energie. Geïnteresseerden melden zich bij Wim Boersma persoonlijk of d.m.v. e-mail: voorzitter@rvpontos.nl.

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos