• info@rvpontos.nl

Bootvervoer

Om met het juiste materiaal op de locatie van de roeiwedstrijd te komen heeft Roeivereniging Pontos de beschikking over een botenwagen. Voor het juiste gebruik van de botenwagen zijn hieronder belangrijke instructies en richtlijnen opgenomen.

Let op: Voor het gebruik van de botenwagen is ervaring met het rijden met lange/dubbelassige aanhangers nodig!

 

Reserveren

Het is belangrijk om de botenwagen tijdig te reserveren. Dit kan door middel van afschrijven in het afschrijfboek of het doorgeven van de wensen aan het bestuur (bestuur@rvpontos.nl). Hierbij geldt overigens niet de stelregel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’, maar zal onder meer worden gekeken naar de in de agenda geplande activiteiten. Daar waar knelpunten dreigen te ontstaan zullen de belanghebbenden in onderling overleg moeten zorgen dat alle belangen in de juiste mate worden behartigd. Indien belanghebbenden hier niet onderling uitkomen, zal het bestuur hierin ondersteunen.

 

Opladen van boten

Boten dienen deugdelijk te worden opgeladen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Riggers worden altijd van de boot verwijderd bij vervoer met de botenwagen.
 • Bankjes worden altijd uit de boot verwijderd bij vervoer met de botenwagen.
 • Voetenborden mogen alleen in de boot blijven indien deze voldoende stevig vastzitten (controleren).
 • Overige losse onderdelen dienen ofwel te worden verwijderd ofwel te worden vastgezet.
 • Boten worden alleen met spanbanden vastgezet en nooit door gebruik te maken van een gesp of ‘ratel’ (dus alleen knopen).
 • Boten worden altijd op 2 plaatsen vastgezet (in verband met torderen botenwagen niet op 3 plaatsen).
 • Er wordt goed op gelet dat boot en botenwagen elkaar niet raken.
 • De bestuurder van het trekkende voertuig is verantwoordelijk voor controle of de botenwagen deugdelijk is opgeladen.

 

Trekkend voertuig

Het trekkende voertuig moet minstens 1400 kg mogen trekken. Of dit is toegestaan is terug te vinden op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig (maximaal gewicht aanhangwagen geremd).

 

Besturen trekkend voertuig

Voor het besturen van het trekkende voertuig met daarachter de botenwagen gelden de volgende wettelijke regels:

 • Rijbewijs B: Totale combinatie mag niet meer dan 3500 kg wegen (toegestane maximum massa trekkend voertuig + toegestane maximum massa aanhanger, zie voor beiden de kentekenbewijzen).
 • Rijbewijs B+: Totale combinatie mag niet meer dan 4250 kg wegen (toegestane maximum massa trekkend voertuig + toegestane maximum massa aanhanger, zie voor beiden de kentekenbewijzen).
 • Rijbewijs BE: Toegestaan.

 

Daarnaast gelden nog de volgende uitgangspunten:

 • De bestuurder gaat op verantwoordelijke wijze om met het materiaal (let op: lengte botenwagen tot 14 meter en zwenkt uit).
 • Meld ongevallen en/of schade zo snel mogelijk bij materiaalcommissaris en penningmeester en verleen medewerking aan de verdere afhandeling hiervan.
 • De materiaalcommissaris zal de reparatie van de schade coördineren. Hierbij wordt van de bestuurder bij wie de schade is ontstaan hulp gevraagd en verwacht.

Tekst

De gang van zaken