• info@rvpontos.nl

Bestuur

Bestuur 2016-2017

Het bestuur van het verenigingsjaar 2016-2017 bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coachcommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Activiteitencommissaris
Ferry van de Coevering
Ineke Beukers
Cees van Vliet
Anton Oostveen
Kaj Bertens
Marc Peerdeman
Michiel Kromhout van der Meer

 

 

 

 

 

Kijk hier voor contactinformatie.

 

Oprichtingsbestuur

Het oprichtingsbestuur (1978) bestond uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid (tevens vice-voorzitter)
Lid
Lid
Lid
E.J. Harmsen
G. Westerhof – Rijpstra
H.M. van der Hout
G.P. Westerhof
E.J.J. Cals
P. de Haas
H.R. Reinders