• info@rvpontos.nl

Bestuur

Bestuur 2019-2020

Het bestuur van het verenigingsjaar 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coachcommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Activiteitencommissaris
Ferry van de Coevering
Ineke Beukers
Chris Elward
Anton Oostveen
Joyline Mud
vacature
vacature

Kijk hier voor contactinformatie.

Bestuur 2017-2018

Het bestuur van het verenigingsjaar 2017-2018 bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coachcommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Activiteitencommissaris
Ferry van de Coevering
Ineke Beukers
Cees van Vliet
Anton Oostveen
Kaj Bertens
Marc Peerdeman
Marcel Kok

Bestuur 2016-2017

Het bestuur van het verenigingsjaar 2016-2017 bestond uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coachcommissaris
Jeugdcommissaris
Materiaalcommissaris
Activiteitencommissaris
Ferry van de Coevering
Ineke Beukers
Cees van Vliet
Anton Oostveen
Kaj Bertens
Marc Peerdeman
Michiel

Oprichtingsbestuur

Het oprichtingsbestuur (1978) bestond uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid (tevens vice-voorzitter)
Lid
Lid
Lid
E.J. Harmsen
G. Westerhof – Rijpstra
H.M. van der Hout
G.P. Westerhof
E.J.J. Cals
P. de Haas
H.R. Reinders

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos