• info@rvpontos.nl

Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene Ledenvergadering 2013

poster_alv2013Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2013 op donderdag 28 november 2013 in de Sociëteit van Roeivereniging Pontos.

 • Hoe ging het in 2013?
  7e Lustrum, nieuwe boten, financiën.
 • Wat zijn de plannen voor 2014?
  Leden betrekken bij discussie over beleidsplan 2014-2019.
 • Nieuw Materieel.
 • Hoe betalen we onze Vereniging?Kom allemaal en laat je stem horen op donderdag 28 november 2013. Aanvang 19.30 uur. Sociëteit open, koffie & thee vanaf 19.00 uur. Afsluiting formele vergadering 21.30-22.00. Nazit uiterlijk 22.30 uur.

Agenda

Alle stukken voor de ALV 2013 staan ter inzage in de ‘Documenten’ van de ”Ledenfuncties” na inloggen.

Vanaf 19.30 uur:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen, afmeldingen, agenda wijzigingen
 3. Vaststellen notulen ALV 29 november 2012
 4.  Jaarverslag van de Voorzitter
 5. Financieel jaarverslag van de Penningmeester
 6. Verslag kascommissie
  a) Verslag bevindingen Kascie
  b) Décharge penningmeester
  c) Aftredend lid:
  d) (Her)Benoeming leden kascie.
 7. Verkiezing Bestuur
 8. Voorzitter: Plannen van het bestuur voor 2014
  a) Algemeen
  b) Betrek leden bij meerjarenplan 2014-2019: Michiel
 9. Pauze                                     (20.45-21.05 uur)
 10. 10. Penningmeester: Plannen financiën 2014
  a) Begroting
  b) Vaststelling contributie 2013-2014
  c) Vaststelling omvang botenfonds
  d) Vaststelling omvang accommodatiefonds
 11. Verslag 2013 en Plannen 2014 Materiaalcommissie
  a) Jaarverslag onderhoud vloot en gebouw, bestedingen botenfonds
  b)  Aanpassing vlootplan
  c) Voorstellen: onderhoudsplannen, aanschaf nieuw materiaal
 12. Verslag 2013 (schriftelijk) en Plannen 2014 Jeugdcommissie
 13. Verslag 2013 (schriftelijk) en Plannen 2014 Coachcommissie
 14. Verslag 2013 (schriftelijk) en Plannen 2014 Toercommissie
 15. Wapen en de vlag van Pontos. Noodzaak omschrijving in HH Reglement.
 16. Rondvraag
 17. Sluiting                                 (22.15)

Pontos en KikaRow 2019

Wat doet Pontos